• Home
 • Zarządzanie
 • Opieka nad nieruchomościami i zarządzanie najmem
Opieka nad nieruchomościami i zarządzanie najmem

Jedną z usług świadczonych przez Platinum Nieruchomości jest administracja wynajętymi nieruchomościami. Nasza oferta skierowana jest do Właścicieli nieruchomości chcących powierzyć w dobre ręce wszelkie sprawy związane z obsługą nieruchomości oddanych w najem.


Jeżeli posiadają Państwo mieszkanie, dom lub lokal komercyjny, zamierzają Państwo oddać je w najem lub już zostały wynajęte to zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W ramach umowy o zarządzanie nasza firma przejmuje wszelkie obowiązki związane z wynajmowaniem przez Państwa nieruchomości zapewniając komfort i bezpieczeństwo.


Profesjonalne zarządzanie najmem przez naszą firmę obejmuje m.in.:

 • reprezentowanie Właściciela we wszystkich sprawach dotyczących administrowanego lokalu przed Najemcą, a także instytucjami i urzędami,
 • negocjowanie i podpisywanie w imieniu i za zgodą Właściciela umów najmu,
 • przekazanie lokalu protokołem zdawczo – odbiorczym,
 • dostarczenie aktualnych informacji o wysokości opłat z tytułu najmu,
 • pobieranie i monitorowanie wpływów z czynszu najmu,
 • przygotowywanie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • windykacja należności w imieniu Właściciela w przypadku zalegania z opłatami przez najemców (m. in. poprzez doręczanie wezwań do zapłaty, zlecenie dla firmy windykacyjnej czy występowanie na drogę postępowania sądowego),
 • pomoc przy ubezpieczaniu lokalu,
 • regulowanie w imieniu Właściciela opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości (dostawa mediów, bieżące utrzymanie nieruchomości, podatek od nieruchomości),
 • pomoc w rozliczeniu podatku z tytułu najmu nieruchomości,
 • przyjmowanie wniosków, pism, interwencji najemców,
 • każdorazowe informowanie Właściciela lokalu o konieczności przeprowadzenia prac remontowych oraz ich koszcie,
 • nadzór nad drobnymi naprawami i usuwaniem awarii ( prace porządkowe, budowlano-remontowe ),
 • wypowiedzenie umowy najmu w przypadkach określonych w zawartych umowach najmu.


Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od zakresu czynności i podstawą obliczenia jest miesięczny czynsz najmu, gdy lokal jest wynajęty.


Dodatkową usługą jaką możemy zaoferować naszym klientom jest opieka nad nieruchomością podczas nieobecności Właściciela. Usługa ta jest skierowana głównie do Właścicieli nieruchomości przebywających poza miejscem położenia swojej nieruchomości i w związku z tym potrzebują stałego nadzoru i opieki nad powierzoną nieruchomością. 

 

Zakres usługi jest indywidualnie uzgadniany i dopasowany do potrzeb. Główne obowiązki obejmują:

 • kontrolowanie i nadzór nieruchomości,
 • organizowanie serwisu technicznego usuwającego bezzwłocznie wszelkie usterki i utrzymującego nieruchomość w nienagannym stanie technicznym
 • organizowanie sprzątania nieruchomości,
 • dokonywanie w imieniu właściciela wszelkich opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • załatwienie formalności związanych z naprawami i nadzór nad ich wykonaniem,
 • zawiadomienie policji w wypadku włamania oraz zabezpieczenie nieruchomości,
 • opróżnianie skrzynek pocztowych.


Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Zapraszamy do współpracy.


Z NAMI TWOJA NIERUCHOMOŚĆ BĘDZIE BEZPIECZNA!

Design Park - tworzenie stron www